Du lịch tự túc JR PASS

Du lịch Nhật Bản tự túc JR PASS

Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN CÙNG VÉ TÀU JR KANSAI - HIROSHIMA 5 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Osaka&Kansai JR PASS
1,507,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN CÙNG VÉ TAKAYAMA - HOKURIKU AREA TOURIST PASS 5 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Chubu&Hokuriku JR PASS
1,568,600 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT - VÉ TÀU ISE - KUMANO - WAKAYAMA AREA TOURIST PASS 5 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Osaka&Kansai JR PASS
1,232,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN TỰ TÚC CÙNG VÉ TÀU JR KANSAI HOKURIKU 7 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Osaka&Kansai Chubu&Hokuriku JR PASS
1,678,600 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN TỰ TÚC CÙNG VÉ TÀU JR NORTHERN KYUSHU AREA PASS

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Kyushu JR PASS
1,045,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT CÙNG VÉ ALPINE - TAKAYAMA - MATSUMOTO TOURIST PASS.

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Chubu&Hokuriku JR PASS
1,960,200 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT KHÁM PHÁ NÚI PHÚ SĨ CÙNG VÉ MT.FUJI - SHIZUOKA AREA TOURIST MINI PASS 3 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Chubu&Hokuriku JR PASS
501,600 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN TỰ TÚC CÙNG VÉ TÀU JR HOKKAIDO RAIL PASS

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Hokkaido&Tohoku JR PASS
1,914,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN TỰ TÚC VỚI VÉ TÀU JR EAST TOHOKU AREA PASS

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Hokkaido&Tohoku JR PASS
2,127,400 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT VỚI VÉ TÀU JR EAST NAGANO, NIIGATA AREA PASS

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Hokkaido&Tohoku JR PASS
1,903,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT VỚI VÉ TÀU HIROSHIMA - YAMAGUCHI AREA PASS 5 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Chugoku&Shikoku JR PASS
1,232,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT CÙNG VÉ TÀU OKAYAMA - HIROSHIMA - YAMAGUCHI AREA PASS 5 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Chugoku&Shikoku JR PASS
1,507,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN TỰ TÚC CÙNG VÉ TÀU SANYO - SAN’IN AREA PASS 7 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Osaka&Kansai JR PASS
2,134,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH TỰ TÚC NHẬT BẢN CÙNG VÉ TÀU JR ALL KYUSHU AREA PASS

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Kyushu JR PASS
1,760,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN TỰ TÚC CÙNG VÉ TÀU JR ALL SHIKOKU RAIL PASS

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Chugoku&Shikoku JR PASS
990,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN CÙNG VÉ TÀU JR SOUTHERN KYUSHU AREA PASS 3 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Kyushu JR PASS
880,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT CÙNG VÉ TÀU SAN’IN-OKAYAMA AREA PASS 4 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Chugoku&Shikoku JR PASS
503,800 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN TỰ TÚC CÙNG VÉ TÀU HOKURIKU AREA PASS 4 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Chubu&Hokuriku JR PASS
558,800 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN CÙNG VÉ KAGAWA MINI RAIL & FERRY PASS 2 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Chugoku&Shikoku JR PASS
440,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN TỰ TÚC CÙNG VÉ TÀU SETOUCHI AREA PASS 5 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Osaka&Kansai JR PASS
1,903,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT VỚI VÉ TÀU JR TOHOKU-SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Hokkaido&Tohoku JR PASS
2,171,400 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN CÙNG VÉ TÀU JR EAST-SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Hokkaido&Tohoku JR PASS
2,959,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT CÙNG VÉ TÀU JR KANSAI WIDE 5 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Osaka&Kansai JR PASS
1,012,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN TỰ TÚC CÙNG VÉ TÀU JR KANSAI AREA PASS

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Osaka&Kansai JR PASS
253,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT CÙNG VÉ TÀU SANYO-SAN’IN NORTHERN KYUSHU PASS 7 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Osaka&Kansai JR PASS
2,464,000 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN GIÁ RẺ VỚI VÉ TÀU JR HOKURIKU ARCH PASS 7 NGÀY

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • Osaka&Kansai JR PASS
2,688,400 VND
Chấp nhận liền

DU LỊCH NHẬT BẢN THỎA THÍCH CÙNG VÉ TÀU JAPAN RAIL PASS ALL

 • 0 người đã đặt
 • Phương tiện di chuyển
 • JR PASS
3,260,400 VND