WEST RAIL PASS

Đặt vé


*Để không mất thời gian, quý khách vui lòng chuẩn bị trước bản sao Visa Nhật Bản khi đến mua vé Japan Rail Pass.
*Quý khách vui lòng đưa email có thông tin đặt vé hoặc in email ra cho nhân viên bán vé kiểm tra khi đến mua vé Japan Rail Pass.

Bảng giá chi tiết WEST RAIL PASS

 • Loại vé
  Thời hạn sử dụng
  Giá vé người lớn
  Giá vé trẻ em
 • Loại vé: Kansai Area Tourist pass
  Thời hạn: 1 ngày
  Giá vé người lớn: 2.200 YEN 451.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 1.100 YEN 225.500 VNĐ
 • Loại vé: Kansai Area Tourist pass
  Thời hạn: 2 ngày
  Giá vé người lớn: 4.300 YEN 881.500 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 2.150 YEN 440.750 VNĐ
 • Loại vé: Kansai Area Tourist pass
  Thời hạn: 3 ngày
  Giá vé người lớn: 5.300 YEN 1.086.500 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 2.650 YEN 543.250 VNĐ
 • Loại vé: Kansai Area Tourist pass
  Thời hạn: 4 ngày
  Giá vé người lớn: 6.300 YEN 1.291.500 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 3.150 YEN 645.750 VNĐ
 • Loại vé: Kansai wide Area Tourist pass
  Thời hạn: 5 ngày
  Giá vé người lớn: 9.000 YEN 1.845.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 4.500 YEN 922.500 VNĐ
 • Loại vé: Sanyo Sanin Area Tourist pass
  Thời hạn: 7 ngày
  Giá vé người lớn: 19.000 YEN 3.895.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 9.500 YEN 1.947.500 VNĐ
 • Loại vé: Kansai Hirosima Area Tourist pass
  Thời hạn: 5 ngày
  Giá vé người lớn: 13.500 YEN 2.767.500 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 6.750 YEN 1.383.750 VNĐ
 • Loại vé: Hiroshima Yamaguchi Area Tourist pass
  Thời hạn: 5 ngày
  Giá vé người lớn: 11.000 YEN 2.255.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 5.500 YEN 1.127.500 VNĐ
 • Loại vé: Kansai Hokuriku Area Tourist pass
  Thời hạn: 7 ngày
  Giá vé người lớn: 15.000 YEN 3.075.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 7.500 YEN 1.537.500 VNĐ

Đặc điểm

Giới hạn của JR West có thể được diễn tả ngắn ngọn như sau: Phía Tây Niigata,bao gồm một khu vực khá rộng lớn nên tùy vào hành trình của mình mà du khách có thể lựa chọn 1 hoặc kết hợp các sản phẩm trong 10 sản phẩm JR West phù hợp:
Toyama, Ishikawa, Fukui, Shiga, Nara, Wakayama trở về phía Tây của Honshu. JR West

Bạn có thắc mắc cần giải đáp? Hãy gửi liên hệ cho chúng tôi hoặc gọi đến số +66 28 878 5452