WEST RAIL PASS

Đặt vé


*Để không mất thời gian, quý khách vui lòng chuẩn bị trước bản sao Visa Nhật Bản khi đến mua vé Japan Rail Pass.
*Quý khách vui lòng đưa email có thông tin đặt vé hoặc in email ra cho nhân viên bán vé kiểm tra khi đến mua vé Japan Rail Pass.

Bảng giá chi tiết WEST RAIL PASS

 • Loại vé
  Thời hạn sử dụng
  Giá vé người lớn
  Giá vé trẻ em
  Bản đồ
 • Loại vé: Kansai Area Tourist pass
  Thời hạn: 1 ngày
  Giá vé người lớn: 2.400 YEN 432.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 1.200 YEN 216.000 VNĐ
  Bản đồ: Xem bản đồ
 • Loại vé: Kansai Area Tourist pass
  Thời hạn: 2 ngày
  Giá vé người lớn: 4.600 YEN 828.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 2.300 YEN 414.000 VNĐ
  Bản đồ: Xem bản đồ
 • Loại vé: Kansai Area Tourist pass
  Thời hạn: 3 ngày
  Giá vé người lớn: 5.600 YEN 1.008.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 2.800 YEN 504.000 VNĐ
  Bản đồ: Xem bản đồ
 • Loại vé: Kansai Area Tourist pass
  Thời hạn: 4 ngày
  Giá vé người lớn: 6.800 YEN 1.224.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 3.400 YEN 612.000 VNĐ
  Bản đồ: Xem bản đồ
 • Loại vé: Kansai wide Area Tourist pass
  Thời hạn: 5 ngày
  Giá vé người lớn: 10.000 YEN 1.800.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 5.000 YEN 900.000 VNĐ
  Bản đồ: Xem bản đồ
 • Loại vé: Sanyo Sanin Area Tourist pass
  Thời hạn: 7 ngày
  Giá vé người lớn: 20.000 YEN 3.600.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 10.000 YEN 1.800.000 VNĐ
  Bản đồ: Xem bản đồ
 • Loại vé: Kansai Hirosima Area Tourist pass
  Thời hạn: 5 ngày
  Giá vé người lớn: 15.000 YEN 2.700.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 7.500 YEN 1.350.000 VNĐ
  Bản đồ: Xem bản đồ
 • Loại vé: Hiroshima Yamaguchi Area Tourist pass
  Thời hạn: 5 ngày
  Giá vé người lớn: 13.000 YEN 2.340.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 6.500 YEN 1.170.000 VNĐ
  Bản đồ: Xem bản đồ
 • Loại vé: Kansai Hokuriku Area Tourist pass
  Thời hạn: 7 ngày
  Giá vé người lớn: 17.000 YEN 3.060.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 8.500 YEN 1.530.000 VNĐ
  Bản đồ: Xem bản đồ
 • Loại vé: Sanyo - Sanin Northern Kyushu Pass
  Thời hạn: 7 ngày
  Giá vé người lớn: 23.000 YEN 4.140.000 VNĐ
  Giá vé trẻ em: 11.500 YEN 2.070.000 VNĐ
  Bản đồ: Xem bản đồ

Đặc điểm

Giới hạn của JR West có thể được diễn tả ngắn ngọn như sau: Phía Tây Niigata,bao gồm một khu vực khá rộng lớn nên tùy vào hành trình của mình mà du khách có thể lựa chọn 1 hoặc kết hợp các sản phẩm trong 10 sản phẩm JR West phù hợp:
Toyama, Ishikawa, Fukui, Shiga, Nara, Wakayama trở về phía Tây của Honshu. JR West

Bạn có thắc mắc cần giải đáp? Hãy gửi liên hệ cho chúng tôi hoặc gọi đến số +66 28 878 5452