Giới thiệu

Bản đồ

Cách mua vé tàu

Mua coupon

Mua coupon tại các chi nhánh của công ty du lịch Sông Hàn Tourist ở Việt Nam.

Đổi vé

Đổi vé tại trạm xe của Keisei bên Nhật.

Lên tàu

Sau khi đổi vé, hãy lên tàu và tận hưởng