0981 158 860 (Ha Noi)
0903 601 212 (Tp.HCM)
Vietnam Airlines

Từ Hồ Chí Minh đến
Tokyo

VNĐ
14.379.000

Thời gian bán vé: Hiện tại

Ngày bay: 10/2017

Loại vé: Economy Class

Vietnam Airlines

Từ Hồ Chí Minh đến
Osaka

VNĐ
15.604.000

Thời gian bán vé: Hiện tại

Ngày bay: 10/2017

Loại vé: Economy Class

All Nippon Airways

Từ Hà Nội đến
Tokyo

VNĐ
10.599.000

Thời gian bán vé: Hiện tại

Ngày bay: 10/2017

Loại vé: Economy Class

Hãng máy bay Chặng bay Giá vé Ngày bay Loại vé

China Sothern Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
Quá cảnh tại Quảng Châu

Từ Hồ Chí Minh đến Tokyo 6.504.000 VNĐ 10/2017 Economy Class Tìm kiếm

Philippine Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
Quá cảnh tại Manila

Từ Hồ Chí Minh đến Tokyo 10.328.000 VNĐ 10/2017 Economy Class Tìm kiếm

China Sothern Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
Quá cảnh tại Quảng Châu

Từ Hồ Chí Minh đến Osaka 6.579.000 VNĐ 10/2017 Economy Class Tìm kiếm

Cathay Pacific Airways

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
Quá cảnh tại Hồng Kông

Từ Hồ Chí Minh đến Nagoya 11.742.000 VNĐ 10/2017 Economy Class Tìm kiếm

Vietnam Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ

Từ Hồ Chí Minh đến Fukuoka 14.612.000 VNĐ 09/2017 Economy Class Tìm kiếm

Vietnam Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ

Từ Hồ Chí Minh đến Nagoya 14.939.000 VNĐ 10/2017 Economy Class Tìm kiếm

China Sothern Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
Quá cảnh tại Quảng Châu

Từ Hà Nội đến Osaka 6.692.000 VNĐ 10/2017 Economy Class Tìm kiếm

Cathay Pacific Airways

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
Quá cảnh tại Hồng Kông

Từ Hà Nội đến Fukuoka 11.756.000 VNĐ 10/2017 Economy Class Tìm kiếm

Cathay Pacific Airways

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
Quá cảnh tại Hồng Kông

Từ Hà Nội đến Nagoya 12.083.000 VNĐ 10/2017 Economy Class Tìm kiếm

Vietnam Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ

Từ Hà Nội đến Tokyo 13.971.000 VNĐ 10/2017 Economy Class Tìm kiếm

Vietnam Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ

Từ Hà Nội đến Nagoya 18.047.000 VNĐ 10/2017 Economy Class Tìm kiếm

Vietnam Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ

Từ Hà Nội đến Fukuoka 17.720.000 VNĐ 10/2017 Economy Class Tìm kiếm

Vietnam Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ

Từ Hà Nội đến Osaka 18.143.000 VNĐ 10/2017 Economy Class Tìm kiếm

All Nippon Airways

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ

Từ Hồ Chí Minh đến Tokyo 16.413.000 VNĐ 10/2017 Economy Class Tìm kiếm
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH TM Du Lịch và Dịch vụ Sông Hàn
Giấy phép kinh doanh số 0400423715 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 27/05/2002