0981 158 860 (Ha Noi)
0903 601 212 (Tp.HCM)
China Sothern Airlines

Từ Hồ Chí Minh đến
Osaka

VNĐ
7.238.000

Thời gian bán vé: Hiện tại

Ngày bay: 08/2017

Loại vé: Economy Class

China Sothern Airlines

Từ Hà Nội đến
Osaka

VNĐ
7.351.000

Thời gian bán vé: Hiện tại

Ngày bay: 08/2017

Loại vé: Economy Class

Vietnam Airlines

Từ Hà Nội đến
Tokyo

VNĐ
13.966.000

Thời gian bán vé: Hiện tại

Ngày bay: 08/2017

Loại vé: Economy Class

Hãng máy bay Chặng bay Giá vé Ngày bay Loại vé

Philippine Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
Quá cảnh tại Manila

Từ Hồ Chí Minh đến Tokyo 10.315.000 VNĐ 07/2017 Economy Class Tìm kiếm

Cathay Pacific Airways

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
Quá cảnh tại Shang hai

Từ Hồ Chí Minh đến Fukuoka 11.348.000 VNĐ 07/2017 Economy Class Tìm kiếm

Cathay Pacific Airways

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
Quá cảnh tại Hong Kong

Từ Hồ Chí Minh đến Nagoya 11.671.000 VNĐ 07/2017 Economy Class Tìm kiếm

Vietnam Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ

Từ Hồ Chí Minh đến Tokyo 14.224.000 VNĐ 07/2017 Economy Class Tìm kiếm

Vietnam Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ

Từ Hồ Chí Minh đến Fukuoka 15.749.000 VNĐ 07/2017 Economy Class Tìm kiếm

Vietnam Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ

Từ Hồ Chí Minh đến Osaka 15.598.000 VNĐ 07/2017 Economy Class Tìm kiếm

Vietnam Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ

Từ Hồ Chí Minh đến Nagoya 16.072.000 VNĐ 07/2017 Economy Class Tìm kiếm

Cathay Pacific Airways

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
Quá cảnh tại Hong Kong

Từ Hà Nội đến Tokyo 11.907.000 VNĐ 07/2017 Economy Class Tìm kiếm

Cathay Pacific Airways

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
Quá cảnh tại Hong Kong

Từ Hà Nội đến Fukuoka 11.575.000 VNĐ 07/2017 Economy Class Tìm kiếm

Cathay Pacific Airways

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
Quá cảnh tại Hong Kong

Từ Hà Nội đến Nagoya 11.898.000 VNĐ 07/2017 Economy Class Tìm kiếm

Vietnam Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ

Từ Hà Nội đến Osaka 18.137.000 VNĐ 07/2017 Economy Class Tìm kiếm

Vietnam Airlines

**Giá vé đã bao gồm thuế và phí dịch vụ

Từ Hà Nội đến Fukuoka 17.719.000 VNĐ 07/2017 Economy Class Tìm kiếm
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH TM Du Lịch và Dịch vụ Sông Hàn
Giấy phép kinh doanh số 0400423715 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 27/05/2002