Tuyết sớm đầu mùa

Ban sớm thấy trời se lạnh.

Ngóng ra ngoài thì tuyết đã buông rơi.

Vùng Quan Đông Nhật Bản đã lập kỷ lục tuyết đầu mùa đến sớm nhất trong suốt 54 năm qua.

Hiện nay, tuyết đang mặc sức ở tỉnh Nagano. Karuizawa đã phủ tuyết dày 22cm, trở thành trận tuyết lớn sau 28 năm.

Những thành phố khác chỉ xấp xỉ 4cm.

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *