Cửa hàng của Kumamon khai trương tại Thượng Hải


Vào ngày 22/2/2017, quán cà phê mang thên KUMA KAFÉ vừa được khai trương mở cửa tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Quán cung cấp các sản phẩm liên quan tới Kumamon (linh vật của tỉnh Kumamoto) và những thông tin du lịch.

Lầu 1 bán các đặc sản như vật phẩm Kumamon và rượu.

Lầu 2 có nhiều loại bánh kẹo đồ ngọt được làm từ sản vật tỉnh Kumamoto.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *