Tagged: lễ hội

0

Lễ hội Bonbori

Lễ hội Bonbori là lễ hội truyền thống mùa hè của tỉnh Kamakura, được tổ chức hằng năm trong 3 ngày từ đầu tháng 8 đến ngày 9 (có năm 4 ngày). Khoảng 400 lồng...